Special Recent Posts

Serbi-Shqipëri; Disiplina “ngujohet” sot, vendimi nesër?

Serbi-Shqipëri; Disiplina "ngujohet" sot, vendimi nesër?

Federata Shqiptare e Futbollit informon median dhe opinionin në lidhje me hapat që ka ndërmarrë për paraqitjen e dokumentave në Komisionin e Kontrollit të Etikës dhe të Disiplinës pranë UEFA-s, i cili do të mblidhet nesër në Zvicër. Me njoftimin e akuzave të ngritura kundër Shqipërisë, FSHF-ja, nën drejtimin e zyrës së saj ligjore “Haxhia & Hajdari”, ka filluar mbledhjen e materialeve provuese dhe përgatitjen e mbrojtjes. Përpilimi i argumentave juridikë të mbrojtjes dhe këshillimi ligjor në lidhje me çështjen i është besuar dy zyrave të mirënjohura ligjore në fushën e të drejtës sportive: “Littleton Chambers” në Londër dhe “Levy Kaufmann-Kohler” e bazuar në Gjenevë. FSHF-ja kërkon gjithashtu të falenderojë të[...]


Brazil 2014